0902 402 566

Hotline 24/7
0

Biển báo cấm

Các nội dung chính

  BIỂN BÁO CẤM 

  1. Giới thiệu biển báo cấm

  Theo quy chuẩn QCVN 41: 2019/BGTVT nhóm biển báo cấm: Biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

  - Biển Cấm đi ngược chiều và Dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên trong màu trắng.

  - Biển Cấm dừng và đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên trong màu đỏ và trắng.

  - Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả các lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên trong màu đen.

   

  Tổng hợp nhóm biển báo cấm giao thông đường bộ

  Biển báo cấm có tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống các loại biển báo giao thông.

  2. Các loại biển báo cấm

  Danh sách các loại biển báo cấm được thống kê trong bảng bên dưới:

   

  STT TÊN BIỂN BÁO /KÝ HIỆU NỘI DUNG HÌNH ẢNH
  1 Biển báo Đường cấm P.101  Cấm các loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định)
  2 Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102  Cấm các loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).
  3 Biển báo Cấm xe ô tô P.103  Cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.
  4 Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b  Cấm các loại xe cơ giới rẽ phải, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.
  5 Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c  Cấm các loại xe cơ giới rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định
  6 Biển báo Cấm xe máy P.104  Biển báo Cấm xe máy: Cấm các loại xe máy đi vào (ngoại trừ xe máy được ưu tiên theo quy định). Biển không áp dụng với người dắt xe máy.
  7  Biển báo Cấm xe ô tô và xe máy P.105  Biển báo Cấm xe ô tô và xe máy: Cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi vào, ngoại trừ xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.
  8 Biển báo Cấm xe tải P.106a  Cấm xe tải, xe máy kéo, các xe máy chuyên dùng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).
  9 Biển báo Cấm xe tải P.106b  Cấm xe tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn giá trị ghi trong biển báo đi vào.
  10 Biển báo Cấm xe tải P.106c  Cấm xe tải chở hàng nguy hiểm đi vào.
  11 Biển báo Cấm xe khách và xe tải P.107  Cấm các loại xe ô tô chở khách, xe tải, xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định)
  12 Biển báo Cấm xe rơ-mooc P.108  Cấm các loại xe cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách – máy kéo – xe máy kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-mooc và xe ưu tiên theo quy định.
  13 Biển báo Cấm máy kéo P.109  Biển báo Cấm máy kéo: Cấm các loại máy kéo, máy kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.
  14 Biển báo Cấm xe đạp P.110a  Cấm xe đạp đi vào. Không áp dụng cấm người dẫn xe đạp.
  15 Biển báo Cấm xe đạp P.110b
   Cấm xe đạp thô. Không áp dụng cấm người dẫn xe đạp thô.
  16 Biển báo Cấm xe máy P.111a  Cấm các loại xe máy, xe gắn máy đi vào. Không áp dụng cấm người đi xe đạp.
  17 Biển báo Cấm xe 3 bánh có động cơ P.111b  Cấm xe 3 bánh có gắn động cơ như xe xích lô, xe lam, xe lôi máy…
  18 Biển báo Cấm xe 3 bánh không động cơ P.111c  Cấm xe 3 bánh không gắn động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp…
  19 Biển báo Cấm xe 3 bánh không gắn động cơ P.111d  Cấm xe 3 bánh không gắn động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp…
  20 Biển báo Cấm người đi bộ P.112  Cấm người đi bộ đi vào
  21 Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy P.113  Cấm xe thô sơ, xe do người đẩy/kéo đi vào. Không áp dụng cấm xe nôi trẻ em, phương tiện chuyên dùng của người khuyết tật.
  22 Biển báo Cấm xe súc vật kéo P.114  Cấm xe sử dụng súc vật kéo hay chở trên lưng đi vào.
  23 Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe P.115  Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.
  24 Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe P.116  Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe phân bổ trên một trục xe vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.
  25 Biển báo Hạn chế chiều cao xe P.117  Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.
  26 Biển báo Hạn chế chiều ngang xe P.118  Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có chiều ngang vượt quá trị số ghi trên biển đi vào
  27 Biển báo Hạn chế chiều dài xe P.119  Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có chiều dài vượt quá trị số ghi trên biển đi vào
  28 Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, máy kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120  Cấm các loại xe cơ giới kéo mooc, xe sơ-mi-rơ-mooc có chiều dài vượt quá trị số ghi trên biển (kể cả xe ưu tiên) đi vào.
  29 Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe P.121  Các xe ô tô phải di chuyển cách nhau một khoảng tối thiểu ghi trên biển.
  30 Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123a  Cấm xe các loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái (trừ xe ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm quay đầu xe.
  31 Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123b  Cấm xe các loại xe cơ giới/thô sơ rẽ phải (trừ xe ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm quay đầu xe.
  32
  Biển báo Cấm quay đầu xe P.124a
   Cấm các loại xe quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.
  33 Biển báo Cấm xe ô tô quay đầu P.124b  Cấm xe ô tô quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.
  34 Biển báo Cấm rẽ và quay đầu xe P.124c/d  Cấm các loại xe rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.
  35 Biển báo Cấm xe ô tô rẽ và quay đầu xe P.124e/f  Cấm xe ô tô rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.
  36 Biển báo Cấm vượt P.125  Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.
  37 Biển báo Cấm xe tải vượt P.126  Cấm các loại xe tải vượt xe cơ giới khác, được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. Không áp dụng các loại xe cơ giới khác vượt xe nhau và vượt xe tải.
  38 Biển báo Tốc độ tối đa cho phép P.127a  Các xe cơ giới chạy không vượt quá tốc độ ghi trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định).
  39 Biển báo Tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm P.127b  Các xe cơ giới chạy không vượt quá tốc độ ghi trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định) chỉ áp dụng vào ban đêm.
  40 Biển báo Cấm sử dụng còi P.128  Cấm các loại xe sử dụng còi.
  41 Biển báo Kiểm tra P.129  Báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại xe vận tải đi qua phải dừng lại để kiểm tra theo quy định.
  42 Biển báo Cấm dừng xe và đỗ xe P.130  Cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ xe phía đường có đặt biển (trừ xe ưu tiên theo quy định).
  43 Biển báo Cấm đỗ xe P.131  Cấm các loại xe cơ giới đỗ xe phía đường có đặt biển (trừ xe ưu tiên). 
  44 Biển Cấm đỗ xe P.131b  Cấm các loại xe cơ giới đỗ xe phía đường có đặt biển (trừ xe ưu tiên) áp dụng với ngày lẻ
  45 Biển Cấm đỗ xe P.131c  Cấm các loại xe cơ giới đỗ xe phía đường có đặt biển (trừ xe ưu tiên) áp dụng với ngày chẵn.
  46 Biển báo Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp P.132  Các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên theo quy định) phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang di chuyển chiều ngược lại.
  47 Biển báo Hết cấm vượt P.133

   Biển thông báo hết đoạn đường cấm vượt.

   

  48 Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa P.134  Biển thông báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.
  49 Biển báo Hết tất cả các lệnh cấm P.135  Biển thông báo hết đoạn đường áp dụng tất cả các lệnh cấm.
  50 Biển báo Cấm đi thẳng P.136  Cầm các loại xe cơ giới/thô sơ đi thẳng vào đoạn đường phía trước.
  51 Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải P.137  Cầm các loại xe cơ giới rẽ trái, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao đường. Trong trường hợp có quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.
  52 Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái P.138  Cầm các loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ trái. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao đường. Trong trường hợp có quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.
  53 Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải P.139  Cầm các loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao đường. Trong trường hợp có quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.
  54 Biển báo Cấm xe công nông và các loại xe tương tự P.140  Biển báo Cấm xe công nông và các loại xe tương tự: Cấm các loại xe công nông, xe tương tự công nông đi vào.

  3. Địa chỉ đặt mua các loại biển báo cấm

  Đại An là đơn vị chuyên sản xuất các loại biển báo giao thông : biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh , biển báo chỉ dẫn...Cho các công trình xây dựng cầu đường giao thông. Chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng theo quy chuẩn QCVN 41: 2019/BGTVT, tư vấn thiết kế miễn phí - sản phẩm có sẵn giao hàng nhanh hàng toàn quốc.

  © Copyright © 2019 DAIANSAFETY All rights reserved. Design by NINA.VN
  Hotline: 0902 402 566
  icon zalo Zalo: 0902 085 229 Chỉ đường Chat facebook