0902 402 566

Hotline 24/7
0

Poster an toàn

Các nội dung chính

  - Biển báo an toàn điện là gì ?

  Biển báo an toàn điện là các biểu tượng đại diện cho các nguy hiểm hoặc cảnh báo trong các khu vực có nguồn điện. Chúng thường được sử dụng để cảnh báo người lao động về các nguy hiểm tiềm ẩn trong các thiết bị điện, môi trường làm việc xung quanh các thiết bị điện. Vì vậy chúng rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng cho con người và thiết bị quan trọng.

  - Phân loại biển báo an toàn điện

  Về cơ bản thì biển báo an toàn điện được chia thành 03 loại:

  1. Biển cấm.

  2. Biển cảnh báo.

  3. Biển chỉ dẫn.

  Lưu ý: Ngoài những biển báo an toàn điện quy định tại khoản 1 Thông tư 05/2021/TT-BCT (quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện) thì tổ chức, cá nhân có thể xây dựng biển báo với nội dung khác để sử dụng nội bộ, phù hợp với tính chất công việc.

  © Copyright © 2019 DAIANSAFETY All rights reserved. Design by NINA.VN
  Hotline: 0902 402 566
  icon zalo Zalo: 0902 085 229 Chỉ đường Chat facebook