0902 402 566

Hotline 24/7
0

QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ

Các nội dung chính

  QCVN 41:2019/BGTVT

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

  VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

  National Technical Regulation on Traffic Signs and Signals

  Lời nói đầu

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT thay thế QCVN 41:2016/BGTVT.  

  MỤC LỤC 

   

     Phần 1: Quy định chung

  4

     Phần 2: Quy định kỹ thuật

  9

         Chương 1 - Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu và thứ tự đường ưu tiên

  9

         Chương 2 - Hiệu lệnh điều khiển giao thông 

  10

         Chương 3 - Biển báo hiệu 

  15

         Chương 4 - Biển báo cấm

  22

         Chương 5 - Biển báo nguy hiểm và cảnh báo

  25

         Chương 6 - Biển hiệu lệnh

  28

         Chương 7 - Biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc

  30

         Chương 8 - Biển phụ, biển viết bằng chữ

  33

         Chương 9 - Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

  35

         Chương 10 - Vạch kẻ đường

  62

         Chương 11 - Cọc tiêu, tiêu phản quang, tường bảo vệ và hàng rào chắn

  63

         Chương 12 - Cột kilômét, Cọc H

  69

         Chương 13 - Mốc lộ giới

  71

         Chương 14 - Báo hiệu cấm đi lại

  72

         Chương 15 - Gương cầu lồi, dải phân cách và lan can phòng hộ

  74

    Phần 3: Quy định về quản lý

  76

    Phần 4: Tổ chức thực hiện

  77

    Phụ lục A - Đèn tín hiệu 

  78

    Phụ lục B - Ý nghĩa - Sử dụng biển báo cấm

  81

    Phụ lục C - Ý nghĩa - Sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo

  98

    Phụ lục D - Ý nghĩa - Sử dụng biển hiệu lệnh 

  116

    Phụ lục E - Ý nghĩa - Sử dụng biển chỉ dẫn 

  130

    Phụ lục F - Ý nghĩa - Sử dụng các biển phụ

  150

    Phụ lục G – Ý nghĩa - Sử dụng vạch kẻ đường

  157

    Phụ lục I - Cột kilômét - Cọc H - Mốc lộ giới

  199

    Phụ lục K - Kích thước chữ viết và con số trên biển báo

  205

    Phụ lục M - Chi tiết các thông số thiết kế biển báo

  212

    Phụ lục N - Mã hiệu đường cao tốc 

  338

    Phụ lục O - Kích thước mã hiệu đường bộ

  340

    Phụ lục P - Chi tiết các thông số thiết kế biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

  343

   

  Tải file QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ chi tiếp tại đây

  Chia sẻ:
  © Copyright © 2019 DAIANSAFETY All rights reserved. Design by NINA.VN
  Hotline: 0902 402 566
  icon zalo Zalo: 0902 085 229 Chỉ đường Chat facebook